Služby

Pedagogický dozor

V případě Vašeho zájmu projeveného s dostatečným předstihem Vám zajistíme pro Vaše školy v přírodě a další dětské rekreace pomocné vychovatelky, pedagogy volného času s připraveným programem nebo zdravotnický personál. Všichni naši spolupracovníci jsou řádně proškoleni pro práci s dětmi a mají patřičné vzdělání pro výkon své funkce.

Voltage Multimedia Studio
© 2024 Rekreační středisko Avia | Varvažov 132, 398 33 Ostrovec, Czech Republic | +420 725 851 946
Sdílej odkaz na: